myNotlar Logo

myn.str.insert()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.insert() fonksiyonu, bir karakter katarının (String) içine belirtilen konumundan itibaren yeni bir String eklenmesini sağlar.

Sözdizimi

eklenmis = myn.str.insert(str, konum, yeniStr)
strİçine ekleme yapılacak karakter katarını belirler.
konumEkleme yapılacak konumu '0' (sıfır) tabanlı olarak belirler.
yeniStrYeni eklenecek String

Konum değeri str boyundan büyük olması durumunda yeniStr, str değişkeninin hemen sonuna eklenir. Eğer, ana String karakter sayısı arttırılmak isteniyorsa bunun için myn.str.padLeft() veya myn.str.padRight() metodlarından biri kullanılabilir.

Dönüş Değeri

eklenmisEklenen yeni String ile birlikte String döner.

Aşağıdaki örnek, myn.str.insert() fonksiyonu ile bir String içine yeni bir String eklenmesi göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_insert.js"></script>

<table>
<tr><td>Ana String :</td>
  <td><input type="text" id="ornekAnaGiris"/></td></tr>
<tr><td>Konum :</td>
  <td><input type="text" id="ornekKonumGiris"/></td></tr>
<tr><td>Yeni String :</td>
  <td><input type="text" id="ornekYeniGiris"/></td></tr>
<tr><td>Sonuç :</td>
  <td><input type="text" id="ornekSonuc" disabled="disabled" 
  style="background-color:#F0F0F0; border:solid 1px gray;"/></td></tr>
</table>
<input type="button" value="Ekle" onclick="strEkle()" />

<script type="text/javascript">

function strEkle() {
  var anaStr = document.getElementById("ornekAnaGiris").value;
  var konum = document.getElementById("ornekKonumGiris").value;
  var yeniStr = document.getElementById("ornekYeniGiris").value;
  
  document.getElementById("ornekSonuc").value = 
      myn.str.insert(anaStr, konum, yeniStr);
}	
</script>
Test Edin
Ana String :
Konum :
Yeni String :
Sonuç :

mynotlar_str_insert.js

/*
  "myn.str.insert()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.insert = function(m, y, n) {
  if(!n) return m;  
  if(!y) return n + m;  
  return m.substr(0,y) + n + m.substr(y);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |