myNotlar Logo

myn.str.karCarp()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.karCarp() fonksiyonu, bir karakterin belirtilen miktarda çoğaltılmasını sağlar.

Sözdizimi

yeniStr = myn.str.karCarp(karakter, carpan)
karakterÇoğaltılacak karakter (veya String)
carpanKarakterin çoğaltılma miktarını belirler.

Dönüş Değeri

yeniStrKarakterlerin birleştirilmesi ile oluşturulan yeni String döner.
<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_karCarp.js"></script>

<table><tr>
<td>Çoğaltılacak Karakter : </td><td><input type="text" id="ornekGiris" value="#" /></td>
</tr><tr>
<td>Çoğaltma Miktarı : </td><td><input type="text" id="mikGiris" value="10" /></td>
</tr><tr>
<td>Sonuç : </td><td><input type="text" id="ornekCikis" /></td>
</tr></table>
<input type="button" value="Çoğalt" onclick="karCogalt()" />

<script type="text/javascript">

function karCogalt() {
  var kar = myn.getElem("ornekGiris").value;
  var mik = myn.getElem("mikGiris").value;
  myn.getElem("ornekCikis").value = myn.str.karCarp(kar, mik);
  myn.getElem("ornekCikis").select();
}	
</script>
Test Edin
Çoğaltılacak Karakter :
Çoğaltma Miktarı :
Sonuç :

mynotlar_str_karCarp.js

/*
  "myn.str.karCarp()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.karCarp = function(m, y) {
  var s = "";
  for(var a = 0;a < y;a++) s += m;
  return s;
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |