myNotlar Logo

myn.str.padRight()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.padRight() fonksiyonu, bir karakter katarının (String) sağa doğru istenen karakter(ler) ile belirtilen toplam genişlik kadar doldurulmasını (genişletilmesini) sağlar.

Sözdizimi

yeniStr = myn.str.padRight(string, topGenislik, karakter)
stringSağa doğru genişletilecek String
topGenislikEklenen karakterler ile birlikte olması gereken toplam genişliği belirler.
karakterDolgu için kullanılacak karakteri belirler. Eğer belirtilmezse boşluk karakteri kullanılır.

Dönüş Değeri

yeniStrEklenen karakterler ile topGenişlik kadar genişletilmiş String döner.

Aşağıdaki örnek, myn.str.padRight() fonksiyonu ile bir karakter katarının (String) sağa doğru, istenen miktarda doldurulmasını göstermektedir. myn.str.padRight() fonksiyonu için gerekli olan myn.str.karCarp() ve örnekte kullanılan myn.getElem() fonksiyonlarının kullanılabilmesi için mynotlar_getElem.js ve mynotlar_str_karCarp.js dosyalarının dokümana eklenmesi gereklidir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_karCarp.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_padRight.js"></script>

<table><tr>
<td>Ana String : </td>
  <td><input type="text" id="anaGiris" value="mynotlar.com" /></td>
</tr><tr>
<td>Toplam Genişlik : </td>
  <td><input type="text" id="topGiris" value="20" /></td>
</tr><tr>
<td>Karakter : </td>
  <td><input type="text" id="karGiris" value="_" /></td>
</tr><tr>
<td>Sonuç : </td>
  <td><input type="text" id="sonCikis" disabled="disabled" 
  style="border:solid 1px gray;"/></td>
</tr></table>

<input type="button" value="Sağa Doğru Genişlet" onclick="genislet()" />

<script type="text/javascript">

function genislet() {
  var anaStr = myn.getElem("anaGiris").value;
  var topGen = myn.getElem("topGiris").value;
  var kar = myn.getElem("karGiris").value;
  
  myn.getElem("sonCikis").value = myn.str.padRight(anaStr, topGen, kar);
}	
</script>
Test Edin
Ana String :
Toplam Genişlik :
Karakter :
Sonuç :

mynotlar_str_padRight.js

/*
  "myn.str.padRight()" Fonksiyon Betiği v1.0
  (myn.str.karCarp fonksiyonu gerektirir.)
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.padRight = function(m, y, n) {
  if(m.length < y) {
    n = n||' ';
    return m + myn.str.karCarp(n, y - m.length);
  } return m;
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar |