myNotlar Logo

myn.str.remove()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.remove() fonksiyonu, bir String içindeki karakterlerin belirtilen bölümünü keserek geri kalan kısmının alınmasını sağlar. Bu fonksiyon, kesilen bölümü veren, String.slice() metoduna göre tam ters işlem yapar.

Sözdizimi

yeniStr = myn.str.remove(string, konum, miktar)
stringİçindeki karakterler silinecek String
konumString içinde silme işleminin başlayacağı '0' sıfır tabanlı konumu belirler.
miktarSilinecek karakter miktarını belirler.

Dönüş Değeri

yeniStrKesilen bölüm haricinde kalan karakterler döner.

Aşağıdaki örnek, myn.str.remove() fonksiyonu ile String içinden belli bir konumdan belirtilen miktarda karakterin çıkartılmasını göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_remove.js"></script>

<table><tr>
<td>Ana String : </td>
	<td><input type="text" id="anaGiris" value="mynotlar.com" /></td>
</tr><tr>
<td>Başlangıç Konumu : </td>
	<td><input type="text" id="basGiris" value="0" /></td>
</tr><tr>
<td>Kesilecek Miktar : </td>
	<td><input type="text" id="kesGiris" value="2" /></td>
</tr><tr>
<td>Sonuç : </td>
	<td><input type="text" id="sonCikis" disabled="disabled" 
	style="border:solid 1px gray;"/></td>
</tr></table>

<input type="button" value="Kes" onclick="kes()" />

<script type="text/javascript">

function kes() {

	var anaStr = myn.getElem("anaGiris").value;
	var basGir = myn.getElem("basGiris").value;
	var kesGir = myn.getElem("kesGiris").value;
	
	myn.getElem("sonCikis").value = myn.str.remove(anaStr, basGir, kesGir);
}	
</script>
Test Edin
Ana String :
Başlangıç Konumu :
Kesilecek Miktar :
Sonuç :

mynotlar_str_remove.js

/*
  "myn.str.remove()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.remove = function(m, y, n) {
  if(!n || m.length - y < n)
  return m.substr(0,y);
  return m.substr(0,y) + m.substr(y + n);
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Ne demek | Oyunlar | Spiele |