myNotlar Logo

myn.str.startsWith()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.startsWith() fonksiyonu, belirtilen bir karakter katarının (String) başka bir String ile başlayıp-başlamadığının kontrol edilmesini sağlar.

Sözdizimi

sonuc = myn.str.startsWith(str, basStr)
strKontrol edilecek String.
basStrString başında hangi karakterlerin kontrol edileceğini belirler.

Dönüş Değeri

sonucstr, basStr ile başlıyorsa true, diğer türlü false döner.

Aşağıdaki örnek, myn.str.startsWith() fonksiyonu ile "mynotlar.com" karakter katarının, isteğe göre hangi karakterlerle başladığının kontrol edilmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_startsWith.js"></script>

<p>Ana Kelime : <b>mynotlar.com</b></p>
Sonunda Aranacak String : 
<input id="ornekGir" type="text" value="com" />
<input type="button" value="Bitiş Kontrolü" onclick="bitisKont()" />

<script type="text/javascript">

function bitisKont() {
  var anaKelime = "mynotlar.com";
  var aranan = document.getElementById("ornekGir").value;
  if( myn.str.endsWith(anaKelime, aranan) )
    alert('"mynotlar.com" kelimesi "' + 
      aranan + '" kelimesi ile bitiyor!');
  else
    alert('"mynotlar.com" kelimesi "' + 
      aranan + '" kelimesi ile bitmiyor!');
}
	
</script>
Test Edin

Ana Kelime : mynotlar.com

Başında Aranacak String :

mynotlar_str_startsWith.js

/*
  "myn.str.startsWith()" Fonksiyon Betiği v1.0
  
  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.startsWith = function(m, y) {
	if(typeof m != "string") return !!0;
	if(y.length == 0) return !!1; 	
	return m.substr(0, y.length) == y;	
}
İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |