myNotlar Logo

myn.str.trim()


Internet Explorer Firefox Opera

myn.str.trim() fonksiyonu, belirtilen karakter katarının (String) başındaki ve sonundaki Tab ve Boşluk gibi beyaz boşlukların (white space) silinmesini sağlar.

Sözdizimi

temizStr = myn.str.trim(string)
stringBaşındaki ve sonundaki beyaz boşluklar (white space) silinecek karakter katarını belirler.

Dönüş Değeri

temizStrBaşındaki ve sonundaki boşluklar temizlenmiş String döner.

Aşağıdaki örnek, myn.str.trim() fonksiyonu ile bir karakter katarının başındaki ve sonundaki Boşluk ve Tab karakterlerinin temizlenmesini göstermektedir.

<script type="text/javascript" src="mynotlar_getElem.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mynotlar_str_trim.js"></script>

<table><tr>
  <td>Temizlenecek String : </td>
    <td><input type="text" id="strGiris" /></td>
</tr><tr>
  <td>Sonuç : </td>
    <td><input type="text" id="sonCikis" 
      style="border:solid 1px gray;"/></td>
</tr></table>
<input type="button" value="Temizle" onclick="temizle()" />

<script type="text/javascript">

myn.getElem("strGiris").value = "\t mynotlar.com \t";

function temizle() {
  myn.getElem("sonCikis").value = 
    myn.str.trim( myn.getElem("strGiris").value );
  
  myn.getElem("sonCikis").select();
}
	
</script>
Test Edin
Temizlenecek String :
Sonuç :

mynotlar_str_trim.js

/*
  "myn.str.trim()" Fonksiyon Betiği v1.0

  Telif Hakkı (c) 2008, mynotlar.com, Tüm hakları saklıdır.
  http://www.mynotlar.com 
*/

var myn=window.myn=window.myn||function(){};
myn.str=myn.str||{};
myn.str.trim = function(s) {
  return s.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
}

İlgili Başlıklar

Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |